Όροι χρήσης και Cookies

Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

To Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλκαμένους, αριθμός 11B, με ΑΦΜ 999335470 και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών («Σωματείο») τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του ιστοτόπου www.ddp.gr («Ιστότοπος»).

Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τρόπο χρήσης Cookies επί του Ιστοτόπου μας. Το παρόν σημείωμα λειτουργεί συμπληρωματικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του Ιστοτόπου μας.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή. Η όποια τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που ανακοινώνεται άμεσα στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Συνίσταται να ελέγχετε την συγκεκριμένη σελίδα κατά καιρούς ώστε να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με τις συντελεσθείσες αλλαγές.

– Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies) και πώς τα χρησιμοποιούμε
Tα ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies) είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού που αποστέλλονται αυτόματα, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) τoυ Σωματείου μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”) που θα μας επιτρέψουν να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και προσφιλή για τους χρήστες μας.

Με κριτήριο τη διάρκειά τους, τα cookies διακρίνονται σε «μίας συνεδρίας» (session cookies) και σε «έμμονα» (persistent cookies). Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους ή τη διαγραφή τους από σας.

Ο Ιστότοπός μας xρησιμοποιεί τα cookies που απαριθμούνται παρακάτω, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η λειτουργία του ιστοτόπου μας αλλά και να συλλέγουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δε μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πέραν αυτών που συγκατατίθεστε – με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω – να μοιραστείτε μαζί μας.

Το Σωματείο μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

 Είδη Cookies και Συλλεγόμενα Δεδομένα
α) Κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας, η Επιχείρησή το Σωματείο μας χρησιμοποιεί «cookies μιας συνεδρίας» για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
2. Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα εξής «cookies μιας συνεδρίας» που μας επιτρέπουν να πληροφορηθούμε τα εξής δεδομένα σας :

Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Απόδοσης
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Δεδομένου ότι τα cookies αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του Ιστότοπου μας, η αποδοχή αυτών αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του. Συνεπώς, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου ή να προβλέψουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο ιστότοπός μας κατά την επίσκεψή σας.

β) Επιπλέον, κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας προβαίνουμε σε χρήση «έμμονων cookies» για τους εξής σκοπούς:

  1. Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσεις του Ιστοτόπου μας.

Τα cookies αυτά συλλέγουν ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο οι επισκέπτες του, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, τον χρόνο που αφιερώνουν στον Ιστότοπο καθώς και προβλήματα τυχόν αντιμετώπισαν κατά το χρόνο αυτό. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη λειτουργία και τις επιδόσεις του Ιστότοπου.

2. Για την σύνταξη με ανώνυμο τρόπο στατιστικών στοιχείων της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας.

Kάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας.

– Πώς δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης Cookies από μέρους μας;

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση «έμμονων cookies» σας δίνουμε την δυνατότητα να επιλέξετε την απενεργοποίηση αυτών με κατάλληλη επιλογή απενεργοποίησης. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες του Ιστοτόπου μας και εφόσον έχετε επιλέξει τις σχετικές ρυθμίσεις, παρέχετε ελευθέρως τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την από μέρους μας χρήση όλων των παραπάνω cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο υπό την προϋπόθεση της πρότερης ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσής σας. Η συγκατάθεσή σας δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

– Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου επιτρέπουν αυτομάτως τη χρήση cookies. Ωστόσο, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (web browser) ώστε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό σας δίσκο cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλετε να το απορρίψετε ή να το αποδεχθείτε. Θα πρέπει ωστόσο να έχετε υπόψη ότι η απόρριψη των cookies μπορεί να καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την παροχή ορισμένων εξατομικευμένων λειτουργιών και να σας εμποδίσει να χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

  1. Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

  2. Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  3. Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

  4. Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  5. Safari mobile https://support.apple.com/en-us/HT201265.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία :

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διεύθυνση: Αλκαμένους 11Β, Αθήνα 104 39

Τηλ: +30 210 884 6590

Fax: +30 211 215 0160

Email: [email protected]

Σχολιάστε