Πολιτική PSEA

Η ανάγκη ανάληψης δράσης για την προστασία των δικαιούχων ανθρωπιστικής βοήθειας από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση (PSEA) προέκυψε από αναφορές που επιβεβαιώνουν ότι οι ανθρωπιστές ήταν υπεύθυνοι για πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (SEA) κατά των δικαιούχων. Για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), ωφελούμενοι είναι παιδιά κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ορίζεται ως η πραγματική ή απόπειρα κατάχρησης της θέσης ευάλωτης, διαφοροποιημένης δύναμης ή εμπιστοσύνης κάποιου, για την απόκτηση σεξουαλικών ευεργεσιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, με την προσφορά χρημάτων ή άλλων κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας. Σεξουαλική κακοποίηση σημαίνει την πραγματική ή επαπειλούμενη σωματική εισβολή σεξουαλικής φύσης, είτε με βία είτε υπό άνισες ή καταναγκαστικές συνθήκες. Περιλαμβάνει σεξουαλική δουλεία, πορνογραφία, κακοποίηση παιδιών και σεξουαλική επίθεση. Οι πολιτικές και οι πρακτικές PSEA στοχεύουν στον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης από εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και διασφαλίζουν ότι οι καταγγελίες SEA ανταποκρίνονται έγκαιρα και κατάλληλα.

Μέσω αποδεδειγμένης εργασίας για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, το Δίκτυο αναγνωρίζει τη σημασία της υιοθέτησης πολιτικών PSEA στις οργανωτικές λειτουργίες, καθώς τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Δεδομένου ότι το Δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες σε μετανάστες, πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και σε παιδιά από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας από την κακομεταχείριση είναι επιβεβλημένο και επιβεβαιώνει περαιτέρω τη δέσμευση του συλλόγου να προστατεύει τα παιδιά όλων των κοινοτήτων από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ο σκοπός του Πλαισίου PSEA, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των διαδικασιών και των πόρων, είναι να θεσπίσει ένα σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόληψη, την αναφορά και την επίλυση τυχόν περιστατικών ΚΟΑ. Αυτή η πολιτική διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό, οι συνεργάτες, οι εθελοντές και οι συνεργάτες του NCR έχουν επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών τους στην προστασία των παιδιών και όλων των σχετικών φορέων από οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. Η πολιτική προσφέρει ορισμούς και θέτει σαφείς ευθύνες σχετικά με την απαγορευμένη συμπεριφορά και τον τρόπο αναφοράς και απάντησης σε ισχυρισμούς SEA, και οι σχετικές διαδικασίες PSEA περιγράφουν τις διαδικασίες αναφοράς και έρευνας.

Διαβάστε την πλήρη Πολιτική PSEA εδώ.

Σε μια προσπάθεια να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δικαιούχους μας και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας, δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό παραπόνων.

Ο μηχανισμός παραπόνων αποτελείται από σχόλια και φόρμες παραπόνων, τα οποία μπορείτε να υποβάλετε εντελώς ανώνυμα. Αυτά τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ή υπηρεσίες δράσεων του NCR, καθώς και σε γονείς ή κηδεμόνες.

*Τα έντυπα σχολίων είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά, φαρσί, ουρντού και μπενγκάλι.

**Τα έντυπα παραπόνων είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά, φαρσί, ουρντού και μπενγκάλι.