شبکه رادیو قاصدک

شبکه رادیو “قاصدک” حاصل کار تیمی خبرنگاران جوان است، تیمی با داشتن نوجوانان و جوانان پناهندگان، مهاجران و یونانیان. 

همچنین مانند روزنامه “پرندگان مهاجر”، رادیو قاصدک ابتکار عمل شبکه ای برای حقوق کودکان است که هدف این کار هم ادغام پناهندگان و مهاجران و هم مبارزه با بیگانه هراسی است.

به تمام شوهای رادیویی که توسط تیم تولید شده است گوش دهید:

برنامە های قبلی

Add comment