دستە بندی - مقالات آنلاین

کریسمس بدون کورونا مبارک!

 کریسمس یکی از اعیاد بزرگ در دنیاست و هر ساله مردم از سراسر جهان از ماه نوامبر خانه ها، خیابانها و فروشگاه های خود را تزیین می کنند. لذت خرید هدیه برای دوستان وعزیزان یک لذت خاص و هیجان انگیز است. این حس گرم روزهای...

سوال بی جواب

نامە ای بە ریحانە ، دختر کوچکی از کمپ کاراتپە کە در این ویدیو از شرایط کمپ و از رویاهای خود  می گوید.  سلام ریحانه عزیز! اول از همه ممنونم که از صدا و تریبونی که داشتی استفاده کردی و صدای کودکان کمپ کاراتپه شدی. چقدر...

٧ /١٠ /٢٠٢٠  روز غروب  “طلوع طلایی”

چهارشنبە هفتم اکتبر ٢٠٢٠. روزی کە در این دنیای شلختە  ١٧ سالە شدم. روزی فراموش ناشدنی  کە در تاریخ بە ثبت رسید و از ذهن آنهایی کە با تمام وجودشان برای مادری کە آن روز بە حق خودش رسیدە بود، فریاد شادی سر دادند ، محو...