دستە بندی - مقالات آنلاین

GIVMED تکنولوژی در خدمت همبستگی

تخمین زدە می شود کە سالانە در یونان بالغ بر ٣٤ میلیون جعبە داروهای تاریخ مصرف گذشتە دور ریختە می شوند. در همین حال بیش از ١.٩ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند کە قادر بە تامین مایحتاج ضروری زندگی خود نیستند و از...

کریسمس بدون کورونا مبارک!

 کریسمس یکی از اعیاد بزرگ در دنیاست و هر ساله مردم از سراسر جهان از ماه نوامبر خانه ها، خیابانها و فروشگاه های خود را تزیین می کنند. لذت خرید هدیه برای دوستان وعزیزان یک لذت خاص و هیجان انگیز است. این حس گرم روزهای...