آینده دنیا با کودکان کار به خطر می افتد

براساس گزارش یونیسف در مورد کودکانی که کار میکنند، در سراسر جهان از هر ده کودک تقریباً یک نفر کار می کند و همه گیری ویروس کرونا تهدیدی است برای افزایش این میزان.  این کودکان به دلیل ناتوانی والدین خود در تامین...

حق آگاهی دادن یک حق همگانی است !

در دنیای امروزی رسانه ها نقش مهمی را در عرصه اطلاع رسانی به مردم ایفا می کنند و خبرنگار به عنوان کلید اصلی در این عرصه ایفای نقش می کند . خبرنگار یعنی شخصی که با مردم در ارتباط است ، به وقایع جامعه آگاه است و...

GIVMED تکنولوژی در خدمت همبستگی

تخمین زدە می شود کە سالانە در یونان بالغ بر ٣٤ میلیون جعبە داروهای تاریخ مصرف گذشتە دور ریختە می شوند. در همین حال بیش از ١.٩ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند کە قادر بە تامین مایحتاج ضروری زندگی خود نیستند...

سوال بی جواب

نامە ای بە ریحانە ، دختر کوچکی از کمپ کاراتپە کە در این ویدیو از شرایط کمپ و از رویاهای خود  می گوید.  سلام ریحانه عزیز! اول از همه ممنونم که از صدا و تریبونی که داشتی استفاده کردی و صدای کودکان کمپ کاراتپه...

چیزهایی کە دربارەی آنها حرف نمی زنیم

هر یک از ما به جوامع،ادیان ،قومیت ها و فرهنگ های گوناگونی تعلق داریم . برخی از ما از کشورهای متفاوتی هستیم . هر فرهنگی  مملو از قوانین نانوشتە است، اما در کشور من در افغانستان همە چیز بە شکل دیگری در جریان است...

مقالات منتخب

آخرین مقاله ها

“پرندگان مهاجر” بیستمین شمارە ی روزنامە ی خود را جشن می گیرند!

انگار همین چند روز پیش بود که سالگرد اولین چاپ روزنامه را جشن گرفتیم ‌. روزنامه ای که بعد از هشت ماه تلاش بی وقفه پا به عرصه حضور گذاشت و از ما خبرنگاران جوانی ساخت که خالق روزنامه پرندگان مهاجر شدند . و حالا بیستمین...

مقالات آنلاین

آخرین موضوعات

پشتیبانان