چشم اندازهای امید: عکاسی بە مانند پادزهری در دوران انفعال قرنطینە

“چشم اندازهای امید” عنوان نمایشگاه عکاسی ای است کە با همکاری سازمان فاروس  و کالج یونانی_آمریکایی و اتحادیە ی یونان و آمریکا  از ١٥ تا ٣٠ سپتامبر در گالری خاجی کیریاکوس گیگاس وابستە بە اتحادیە ی...

چیزهایی کە دربارەی آنها حرف نمی زنیم

هر یک از ما به جوامع،ادیان ،قومیت ها و فرهنگ های گوناگونی تعلق داریم . برخی از ما از کشورهای متفاوتی هستیم . هر فرهنگی  مملو از قوانین نانوشتە است، اما در کشور من در افغانستان همە چیز بە شکل دیگری در جریان است...

سوال بی جواب

نامە ای بە ریحانە ، دختر کوچکی از کمپ کاراتپە کە در این ویدیو از شرایط کمپ و از رویاهای خود  می گوید.  سلام ریحانه عزیز! اول از همه ممنونم که از صدا و تریبونی که داشتی استفاده کردی و صدای کودکان کمپ کاراتپه...

آیا صدای کودکان پناهندە را می شنوید؟

“شبی نیست کە از ترس مرگ بە خواب نروم. آیا می توانی صدای مرا بشنوی ؟” این نقل قولی  از یک کودک پناهندە است کە در کمپ موریا در جزیرە ی لزووس یونان زندگی می کند. جملە ای  کە الهام بخش خانم نادینا چکری...

مقالات منتخب

کودکان بدون همراه: گفت و گویی با جان لوکا روکو

بنا برآخرین دادە های مرکز ملی همبستگی اجتماعی یونان ، دست کم ٤٤١٧ کودک بدون همراه در این کشور زندگی می کنند.  حدود ١٣٠٠ نفر از آنها در خوابگاه ها ، ٧٥٠ نفر در هتل ها  ٣٧٠ نفر در فضاهای امن حاشیە ی کمپ ها و همچنین ١٥٠نفر...

آخرین مقاله ها

هر شخص حقوقی دارد !

همه ما فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی ، به عنوان یک انسان ، باسیتی ازحق و حقوقی به یک اندازه و برابر برخوردار باشیم. این یکی از اصول اساسی اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است. آیا در جامعه شما این اصل رعایت می شود؟  ۲۰ نوامبر...

مقالات آنلاین

آخرین موضوعات

پشتیبانان