خانه انتظار

افراد بسیاری هم اکنون در کمپ های مختلف یونان زندگی می کنند، کمپ های یونان را به عنوان خانه های انتظاری می دانند تا از یونان به کشور سومی  منتقل شوند .  آنها به دنبال راه های قانونی و غیر قانونی بسیاری می گردند...

آیا یک توپ میتواند دنیا را تغییر دهد؟

هر جای دنیا زمانی که نام ورزش فوتبال برده می شود اولین چیزی که به ذهنمان می رسد یک تیم فوتبال که متشکل شده از خوش چهره ترین  مردان و تکنیکی ترین فوتبالیست‌های معروف دنیا!  اما چرا هیچ وقت نام و چهره Ada...

یک بستنی در ماه دسامبر؟

چرا که نه؟پاییز را پشت سر گذاشتیم و زمستان خیلی دیر آمد.تغییرات آب و هوایی چندان دور نیست ،در حال حاضر هم ما میتوانیم اثرات آن را احساس کنیم و این دقیقا همان چیزی است که ما می خواستیم با جلد روی روزنامه ۱۶...

فستیوال اِسکول وِیو سال دو هزار و هجده

از سال دوهزار و پنج تا به امروز امسال نیز بر قرارشان در آتن پا بر جا بودند برای سیزدهمین سال متوالی اِسکول ویو در اوایل ماه جولای پذیرای بیست چهار دانش آموز و دانشجو گروه های موسیقی از کل یونان بود . امسال...

مسافرت ادامه دارد ، به سمت زمینی جدید

با روشن شدن چراغ سبز برای سال دوم ،به چاپ و توضیع شماره  نهم روزنامه پرندگان مهاجر بدون توقف به مسیر اختصاصی خبرنگاریمان ادامه میدهیم  اهمییت روزنامه یی که در دستانتان دارید  فقط با تعداد چاپ هایی که پخش شده...

آخرین مقاله ها

ما فقط پناهنده نیستیم، ما مثل شما هستیم!

در جلسات گروه تحریریه ما – که گروهی تشکیل شده  از نوجوانان و جوانان با ملیتهای مختلف است – اغلب در مورد وضعیت فعلی پیرامون موضوع پناهندگی، مهاجرت اظهار نظر می کنیم. بسیاری از ما  مجبور به ترک کشور خود بودیم...

آخرین موضوعات

پشتیبانان