Ξέρεις τα δικαιώματά σου;

  • “Κάποιες φορές τα παιδιά στο Αφγανιστάν δεν μπορούν να πάνε σχολείο για λόγους ασφάλειας” → Ήξερες ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο; Σε κάθε χώρα το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν και να μη διακόπτουν το σχολείο. [άρθρο 28] 
  • “Ζήτησα από τον δάσκαλο να εξηγήσει κάτι στα αγγλικά κι εκείνος απάντησε: Αυτή είναι η δική μου χώρα, η δική μου πόλη, η δική μου τάξη. Πρέπει να μάθεις ελληνικά!” →  Ήξερες ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίσες ευκαιρίες μέσα στο σχολείο; Επίσης τα παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα [άρθρα 28 και 30] 
  • “Οι άνθρωποι στο δρόμο σχολιάζουν το γεγονός ότι φοράω μαντίλα” → Ήξερες ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μία θρησκεία, αλλά και να εκφράζονται ελεύθερα με κάθε τρόπο, αρκεί να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων; [άρθρο 13 and 14] 
  • “Υπάρχουν θέματα για τα οποία κάποιες φορές τα παιδιά δεν επιτρέπεται να συζητούν ή να ρωτούν, όπως οι σχέσεις, το σεξ ή άλλες θρησκείες”. → Ήξερες ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα τα αφορά; [άρθρο 12] 
  • “Τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να παίξουν επειδή έχουν να κάνουν πολλές δραστηριότητες πέρα από το σχολείο και μετά πρέπει και να μελετήσουν για την επόμενη μέρα στο σχολείο!” → Ήξερες ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν; [άρθρο 31]

Αποδημητικά Πουλιά