دستە بندی - ورزش

کریم انصاری فرد: فوتبالیست ایرانی AEK F.C با پرندگان مهاجر مصاحبه می کند.

از زمانی که فهمیدم فوتبال چیست، من عاشقش شده ام. از این رو، من بازیکنان فوتبال مورد علاقه زیادی دارم و آقای کریم انصاری فرد بازیکن فوتبال باشگاه AEK، اولین الگوی من بود. ،در جریان قرنطینه امسال من تصمیم گرفتم با او...

آیا یک توپ میتواند دنیا را تغییر دهد؟

هر جای دنیا زمانی که نام ورزش فوتبال برده می شود اولین چیزی که به ذهنمان می رسد یک تیم فوتبال که متشکل شده از خوش چهره ترین  مردان و تکنیکی ترین فوتبالیست‌های معروف دنیا!  اما چرا هیچ وقت نام و چهره Ada Hegerberg اهل...

جنبشِ آزادِ اِسکیت: هر چند بار که زمین خوردی می بایست دوباره به پا خیزی.

جنبشِ آزادِ اِسکیت یک گروهِ هشت نفرۀ انگلیسی می باشد که مدت دوسال است به طورِ رایگان به آموزشِ پناهندگان و هنچنین ساکنانِ محل در آتن می پردازد، هدفِ اصلیِ آنها این است که انسان ها را ازهرملیتی که هستند را تشویق به...