دستە بندی - مقالات منتخب

کودکان بدون همراه: گفت و گویی با جان لوکا روکو

بنا برآخرین دادە های مرکز ملی همبستگی اجتماعی یونان ، دست کم ٤٤١٧ کودک بدون همراه در این کشور زندگی می کنند.  حدود ١٣٠٠ نفر از آنها در خوابگاه ها ، ٧٥٠ نفر در هتل ها  ٣٧٠ نفر در فضاهای امن حاشیە ی کمپ ها و همچنین ١٥٠نفر...

آیا از حقوق خود آگاهی دارید؟

“بعضی اوقات کودکان در افغانستان ، بە دلایل امنیتی امکان رفتن بە مدرسە را ندارند.” آیا می دانید کە طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک همە ی کودکان حق رفتن بە مدرسە را دارند. درهر کشوری دولت بایستی تدابیری را...

ویروس کرنا به ما چه آموخت؟

ویروس کرونا به ما درسهای معنوی و اخلاقی می دهد، که خیلی وقت است به دست فراموشی سپرده شده است. یکسان بودن را می‌آموزد چون تمام انسانها فارغ از نژاد، رنگ، دین، فرهنگ و شیوه زندگی در مقابل او یکسان هستند.  ویروس کرونا...