Κατηγορία - Εκπαίδευση

Ανταλλάσσοντας τα δικαιώματα του παιδιού για λεφτά

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης του ΟΗΕ, όλα τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα παιδιά από την οικονομική εκμετάλλευση. Γιατί αυτός ο κανονισμός δεν συμβαδίζει με τη ζωή πολλών νέων στην Ελλάδα...

#TF4Women: Ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης για προσφύγισσες

Στις μέρες μας οι γυναίκες -και ειδικά οι προσφύγισσες και οι αιτούσες άσυλο- αντιμετωπίζουν ακόμα διακρίσεις αναφορικά με τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες, κάτι στο οποίο θα έπρεπε όλοι να αντιταχθούμε. Αυτό προσπαθεί...

Ένα μήνυμα για τους νέους

Από την έξαρση της Covid-19 πέρσι, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για όλους. Όμως δυστυχώς ο κορωνοϊός δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί η Ελλάδα. Η αδικία επικρατεί παντού και δεν υπάρχει...