Κατηγορία - Εκπαίδευση

Σχολικός Εκφοβισμός: Σύγχρονη απειλή

Είναι καθολικά αποδεκτό ότι ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) συνιστά μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον και έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στη σημερινή εποχή...

Το δικαίωμά μου στην εκπαίδευση

Όταν γεννιέται ένα παιδί, αρχίζει να εξερευνά το περιβάλλον του και το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζει είναι η φωνή της μητέρας και του πατέρα του. Στη συνέχεια μεγαλώνει, έτσι αρχίζει να κατανοεί το περιβάλλον του και να...

Ανταλλάσσοντας τα δικαιώματα του παιδιού για λεφτά

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης του ΟΗΕ, όλα τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα παιδιά από την οικονομική εκμετάλλευση. Γιατί αυτός ο κανονισμός δεν συμβαδίζει με τη ζωή πολλών νέων στην Ελλάδα...