دستە بندی - Συνέντευξη

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم قتل نیکوس سامبانیس و کوستاس فراگولیس سم نژادپرستی را به وضوح نمایش داد ! دو کودک نوجوان را از آینده خود محروم کرد و جامعه خشمگین را به دنبال قطره ای...

اولین جشواره جامعه مدنی آتن : قدمی برای نزدیک کردن ساکنان آتن به یکدیگر

در تاریخ 21 آپریل تیم پرندگان مهاجر در اولین جشنواره جامعه مدنی آتن شرکت کرد تا بتواند با برخی از سازمان ها و شرکت کنندگان در مورد حرفه آنها و چگونگی فعالیت و دلیل شرکت کردن آنها و دیگر موضوعات مصاحبه کردند .     در...