دستە بندی - جامعه

وطن ما انسان است

دوستی : دست در دست هم دادن زمانی که ما در مورد دوستی میان انسان ها صحبت می کنیم؛ دو نت موسیقی متفاوت ولی هماهنگ زمانی که ما در مورد دوستی بین فرهنگ ها صحبت می کنیم. صلح زمانی که ما در مورد دوستی بین مردم صحبت می کنیم...

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم

واسیلیس پانچوس: ما مردمی صلح جو هستیم که برای دوستی و عشق ایستاده ایم قتل نیکوس سامبانیس و کوستاس فراگولیس سم نژادپرستی را به وضوح نمایش داد ! دو کودک نوجوان را از آینده خود محروم کرد و جامعه خشمگین را به دنبال قطره ای...

نا خواسته در مسیر مهاجرت

مهاجرت کردن یکی از حق و حقوق های مسلم هر انسان است مثل هزاران حق و حقوق دیگر که این روزها در جامعه مدرن سر زبان ها می باشد و همه برای رسیدن به آن تلاش می کنند تا آنجایی که حتی در این راه قربانی نیز می شوند ” مثل...