دستە بندی - هنر

شعر بهار

بهار بعد از آن شب های سرد و تاریک آمد  بر سرما غلبه کرد و نشاط حیاتی به ما ارمغان آورد  من بهار را امید می نامم زیرا  بهار فرصتی است   برای توقف بار تخریب  بهار اورد طبیعت و نابود کند خشکی و خزان  بهار گر نبود ، نابود...

قدم زدن در تاریخ !

درماه دسامبر گذشته یک روز بارانی زیبا تیم پرندگان مهاجر برای بازدید به موزه آکروپلیس رفت . این بازدید از همان بدو ورود برای تمام اعضای تیم جالب بود . فضایی بسیار بزرگ و بازدید کنندگانی از تمام اقصی نقاط دنیا را می...

اگر آنها را برای شما بخوانیم | حقوق ما ترانه می شود!

سازمان “شبکه برای حقوق کودکان” کمپینی متفاوتی را که شامل تولید یک صفحه وینیل (گرامافونی) با عنوان “اگر آنها را برای شما بخوانیم | حقوق ما تبدیل به ترانه می شود!”، ترتیب می دهد. این وینیل نوآورانه...