دستە بندی - هنر

Migratory Birds, The Acropolis Museum

قدم زدن در تاریخ !

درماه دسامبر گذشته یک روز بارانی زیبا تیم پرندگان مهاجر برای بازدید به موزه آکروپلیس رفت . این بازدید از همان بدو ورود برای تمام اعضای تیم جالب بود . فضایی بسیار بزرگ و بازدید کنندگانی از تمام اقصی نقاط دنیا را می...

رقص رومبای کنگویی: نماد وحدت

رومبای کنگو یک ژانر موسیقی از جمهوری کنگو، آنگولا و کنگو-کینشازا است که ریشه در رقص شکم از آفریقای مرکزی و به ویژه از پادشاهی کنگو دارد. با برده داری و تبعید آفریقایی ها در کوبا، رومبا پدید آمد و سپس در آن جزیره شکوفا...

قلم من نمی شکند، اما مرزها می شکنند: کتابی که ما را با مردم موریا پیوند می دهد

پروانه امیری در کتاب خود با عنوان «قلم من نمی شکند، اما مرزها شکسته می شوند» که توسط انتشارات “آکیورنیتس پولیتیس” منتشر شده، می نویسد: «می دانستم که استفاده از کلمات برای توصیف واقعیت تنها راه ایجاد تغییر...