دستە بندی - هنر

برقراری ارتباط بین داستان و خاطرات ما از طریق عکس

ارتباطی که من با عکس های رحمت احمدی برقرار کردم مرا کنجکاو کرد تا با او در نمایشگاه هنری تحت عنوان “زندگی در دو راهی” که در چارچوب هفته پناهندگان T.A.F دریونان توسط بنیاد هنر برگزار شد بحث و گفتگوی داشته...

اگر آنها را برای شما بخوانیم | حقوق ما ترانه می شود!

سازمان “شبکه برای حقوق کودکان” کمپینی متفاوتی را که شامل تولید یک صفحه وینیل (گرامافونی) با عنوان “اگر آنها را برای شما بخوانیم | حقوق ما تبدیل به ترانه می شود!”، ترتیب می دهد. این وینیل نوآورانه...

رقص رومبای کنگویی: نماد وحدت

رومبای کنگو یک ژانر موسیقی از جمهوری کنگو، آنگولا و کنگو-کینشازا است که ریشه در رقص شکم از آفریقای مرکزی و به ویژه از پادشاهی کنگو دارد. با برده داری و تبعید آفریقایی ها در کوبا، رومبا پدید آمد و سپس در آن جزیره شکوفا...