Photo by Ali Hossaini, Noor S. F., Lorenz Deutch

حق و حقوق زنان در افعانستان

طبق گزارش سازمان ملل آخرین آمار جمعیت افغانستان 33 میلیون می باشد که 16.1 میلیون مونث و 16.9 میلیون مذکر هستند.

در افغانستان متولد شدن یک دختر اتفاق خوبی برای اکثریت خانواده ها نمی باشد و دلیل آن نداشتن قابلیت نسبت به مردان برای کمک مالی به خانواده خود می باشد.

بر اساس قانون سازمان ملل همه انسان ها در جهان باید به صورت یکسان دسترسی به خدمات تحصیلی داشته باشند اما در حاکمیت دولت فعلی که گروه طالبان می باشد دختران فقط از سن 7 سالگی تا 14 سالگی حق تحصیل دارند و همچنین زن ها محدودیت های بسیار زیادی برای اشتغال و پیدا کردن شغل مناسب را دارند و در بیشتر مشاغل کار کردن زن ها قدغن می باشد .

در افغانستان از زن ها فقط برای فرزند آوری و انجام کارهای خانه استفاده می شود و آنها مجبور هستند این ظلم و خشونت را تحمل کنند .

طبق گزارش صندوق اکتشافی سازمان ملل متحد (UNIFEM) 57 درصد ازدواج ها در افغانستان به صورت اجباری

می باشد و 70 الی 80 درصد آنها کودکان زیر سن قانونی برای ازدواج هستند و همین رسم و رسوم سنتی مشکلات بسیار زیادی را برای دختران و زنان فراهم می کند .

در حال حاضر بیشتر ازدواج ها در افعانستان به صورت اچباری و بدونه حق انتخاب برای دختران می باشد و امکان دارد شوهر انتخاب شده دو برابر سن دختر را داشته باشد و همچنین قوانین بسیار سختی برای زنان در اجتماع وچود دارد که می شود از داشتن حجاب اجباری و پوشیدن لباس سیاه و پوشاندن چهره با یک نقاب سیاه نام برد و همچنین زن ها اجازه پوشیدن هر گونه لباسی غیر رنگ سیاه را در اماکن عمومی و دولتی را ندارند و یکی از بزرگترین محدودیت و تبعیض نژادی و ضد انسانی برای زنان نداشتن اجازه برای رفتن به اماکن عمومی و تفریحی و حتی رستوران ها بدونه همراه مرد محرم است و این ظلم و ستم آشکار نقض ماده 13 اعلامیه چهانی حقوق بشر می باشد .

هدف طالبان از ایجاد این محدودیت ها برای زنان افغان از بین بردن هویت و شخصیت و به بند کشیدن آنها می باشد و با این اقدامات سه اصل مهم که حیثیت ، کرامت انسانی ، آزادی و حق و حقوق برابر بین مردم این کشور است را زیرپا

می گذارد .

نداشتن نماینده زن در دولت طالبان یکی از بزرگترین دلایلی است که آنها فرصت دفاع از حق و حقوق خود را از دست

می دهند و همچنان در معرض خشونت از طرف جامعه و همسران خود و حتی پدران که به خاطر نگاه کالایی به دختر و زن و استفاده از آنها برای هوس و سود شخصی خود می باشد. هنوز در سال 2023 این روش در جامعه افغانستان ادامه دارد .

در آخر چند مورد اصلی از حق و حقوق دختران و زنان افغان از بدر تولد تا بزرگسالی که از آنها در دولت کنونی طالبان گرفته شده است را نام می بریم : آزادی , شادی , رقص و آواز , ابراز احساسات , شکوفایی استعداد , داشتن اعتماد به نفس , دفاع از حق و حقوق اجتماعی , قدرت انتخاب , و موارد بسیار زیاد دیگری که ذکر همه آنها لیست بسیار طولانی و بلندی خواهد شد .

من امیدوارم روزی برسد که هر انسانی قابلیت دفاع از حق و حقوق خود را در گوشه گوشه این دنیا بزرگ داشته باشد .

Add comment