Photo by Anwar Ghoubari

اجازه دهید مهاجرت به شما بیاموزد که چگونه موفق شوید.

شاید زندگی شما را مجبور کند به خاطر رویاها و آینده خود، تصمیمات سختی بگیرید. و شاید مهاجرت یکی از آن تصمیمات است. ممکن است با مشکلاتی رو به رو شوید، و این مطمئناً زمانی اتفاق می‌افتد که مجبور باشید از وطن، خانواده و دوستان خود دور باشید و از محیطی که برای شما بیشتر آشناست فاصله بگیرید.

مهاجرت یک روش متفاوت از زندگی است، یک دنیایی دیگر که به شما چیزهایی زیادی یاد می‌دهد. زمانی که شما از خانه و خانواده خود دور هستید و در یک دنیایی کاملا نو زندگی می‌کنید، درست مثل اینکه دوباره متولد شده باشید و باید تقریباً همه چیز را از ابتدا به شکلی متفاوت در این زمان یاد بگیرید.

شما به تنهایی خواهید آموخت. خودتی و خودت ! به عبارتی دیگر، شما مسئولیت تمام تصمیمات خود را علی رغم سختی یا دشواری آن ها کاملاً بر عهده خواهید داشت، اما در عین حال به شما تعلیم می‌دهند و شما را قوی تر می‌کنند. از هر تصمیم ای که گرفته اید ولی برای شما نتیجه ای نداشته پشیمان نشوید، زیرا از آن چیزی آموخته اید. همه تصمیمات و اشتباهات ما در زندگی ما را بالغ تر و با تجربه تر می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد سعی کنید که نیروی خود را جمع کرده و قوی و مقاوم شوید تا تسلیم نشوید.

برخیزید، یادگیری و مطالعه را شروع کنید و دریابید که چگونه می‌توانید دانش خود را افزایش دهید. از وقت خود برای بهبود و ارتقای خود استفاده کنید. این به شما در جمع آوری دانش و تجربه کمک می‌کند.

حتی در زندگی اجتماعی خود، چیزی بسیار مهم است، انواع مختلفی از روابط را ایجاد خواهید کرد. اما صرف نظر از شکل یا نوع هر یک از آنها، وقت خود را با افرادی که با آنها موارد مشترک ندارید تلف نکنید. به جای آن، زمان و احساسات خود را فقط روی افرادی که به شما احترام می‌گذارند و شما را حمایت می‌کنند، مثبت هستند و دوستتان دارند، سرمایه‌گذاری کنید. این چیزی هست که شما در زندگی جدید خود دور از خانواده و خانه خود به آن نیاز خواهید داشت.

رشید دبوان

Add comment