شبانه دختری ۲۳ساله افغان که با کلیشه ها مبارزه میکند 

کار کردن یک زن افغان غیر معمول نیست ،به این عنوان از آن استفاده می‌شود .زمانی که اکثر مردم اینجا ،در اروپا حقوق انسانی و برابری را پذیرفته اند،با این حال کار کردن زن در یک سالن مردانه هنوز برای اکثریت مردم افغان تابو است و انجام چنین شغلی نیاز به شجاعت زیادی دارد.

به نظر می رسد که شبانه این شجاعت را داشته که کار خود را ادامه دهد.او ۲۳ ساله است .او یک دختر افغان متولد و پرورده شده در کشور ایران است .او از زمان کودکی به میکاپ و آرایشگری علاقه داشت و در سن ۱۵ سالگی شروع به کار در یک سالن زیبایی در ایران کرد .او می‌گوید: روش کار کردن در یونان نسبت به ایران متفاوت است ،زیرا سالن زیبایی در یونان برای زن و مرد ،یک سالن است .او هرگز در گذشته برای آقایان کار نکرده بود و در ابتدای کار او واقعاً دو دل و مردد بود .او هر روز با تعداد زیادی مشتری سروکار دارد .بدبختانه او با مشتریان افغان نیز سرو کار دارد که هنوز این کار آسانی نیست.خیلی از مردها به او اجازه نمی‌دادند که موهایشان را کوتاه کند .در حالی که برخی شروع به تمسخر او می‌کردند.همکار افغان او دوست ندارد که او در آن سالن کار کند و هر زمانی که مشتری با شبانه به خوبی رفتار می‌کند،همکار او عصبانی می شود و با یک اشتباه کوچک او شروع به فریاد زدن می کند.او خیلی وقت پیش می‌خواست این شغل را ترک کند ،اما خوشبختانه او خانواده ای دارد که وقتی او احساس تسلیم شدن می کند ،او را حمایت و تشویق می کنند .مادر شبانه می گوید ،می خواهد دخترش با شهامت باشد و یاد بگیرد که چگونه بر روی پای خودش بایستد و انتظار ندارم که کسی به او کمک کند .وقتی مشکلی برای شبانه به وجود می آید ،مادر او هم با طعنه های هر روزه در کمپ روبرو می شود ،زمانی که زنهای دیگر درباره‌ی شغل و حرفه ی دخترش صحبت می کنند .

مادر شبانه هرگز ناامید نشد نه اجازه داد که شبانه ناامید شود و بعد از همه ی این مشکلات شبانه هنوز خیلی خوشحال است و از شغل خود راضی است و این را ادامه خواهد داد .

*ین مقاله در جلد #۱۲ روزنامه “پرند گان مهاجر” به چاپ رسیده است، که به عنوان ضمیمه با روزنامه “Efimerida ton Syntakton” (روزنامه سردبیران) در ۲ مارس ۲۰۱۹ به چاپ رسیده است.

آلیشبا رحیمی