Pexels/

خاطره به یادماندی از یک یکشنبه خوب

با سلام اسم من علی هست . یک مینی پادکست درباره یک روز یکشنبه است که من دوستم را بعد از زمان طولانی دیدم .

 من بعد از اینکه به یونان آمدم با جاهای دیدنی آتن آشنا نبودم و دوست من قبل از من آمده بود و ما همدیگر را ندیده بودیم . به دلیل اینکه در یک شهر بودیم با هم قرار گذاشتیم که همدیگر را ببینیم و یک مکان مشخص کردیم . فردا شد و آماده شدم که به مکانی که قرار گذاشته بودیم بروم ، او زودتر رسیده بود ، او را از دور شناختم چون هیچ تعقیری نکرده بود . بعد از کلی أحوال پرسی و صحبت های طولانی با هم رفتیم و بیشتر جاهای دیدنی آتن رو گشتیم . اون روز به یاد ماندی بود و هیچ وقت از یادم نمیره ! ممنون که با من بودید

Add comment