دستە بندی - اشعار

شعر بهار

بهار بعد از آن شب های سرد و تاریک آمد  بر سرما غلبه کرد و نشاط حیاتی به ما ارمغان آورد  من بهار را امید می نامم زیرا  بهار فرصتی است   برای توقف بار تخریب  بهار اورد طبیعت و نابود کند خشکی و خزان  بهار گر نبود ، نابود...

مرا دارویی نگهدارید

تخمین زده شده در حال حاضر در حدود ۱۱۹،۷۰۰ پناهجو در یونان حضور دارند . با توجه به شرایطی که این افراد زندگی می کنند مانند محدویت ها، همچنین با وجود مشکلاتی که آنها با آن روبرو هستند، گاهی منجر به روی آوردن آنها به مصرف...

حالا زمستانی است

این صدایش بود که مرا از کیلومتر ها دور تر به آغوش خود کشید، و این چشمانش بود که در عمق بی انتهای خود غرق می کرد مرا. زیباست دل دادن به تنها دل داده ای که تنها 72 ساعت از دیدنش می گذرد و این 72 ساعت رویایی از 72 سال...