دستە بندی - محیط زیست

شعر بهار

بهار بعد از آن شب های سرد و تاریک آمد  بر سرما غلبه کرد و نشاط حیاتی به ما ارمغان آورد  من بهار را امید می نامم زیرا  بهار فرصتی است   برای توقف بار تخریب  بهار اورد طبیعت و نابود کند خشکی و خزان  بهار گر نبود ، نابود...

Breathe: Reconnect, Respond and Reclaim

کتابخانه کمیک آتن با همکاری سازمان ترسیم زمان اتاق کاری (workshop) راجب تعقیرات آب و هوا و مهاجرت سازمان دهی کرد . خانم اوآ هیل هورست شرکت کنندگان در نظرسنجی را راهنمایی کرده تا بتوانند نظرات و پیشنهادات و تجربیات خود...

بیماری های آب در منطقه جنوب صحرای آفریقا

فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از ما بتوانیم تصور کنیم که روزی آب آشامیدنی تمیزی نداشته باشیم یا در این فکر باشیم که چگونه برای فردا مقداری آب تامین کنیم. اما اگر در منطقه جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنید، باید به این موضوع فکر...