Photo by Migratory Birds Team

معرفی شبکه حقوق کودکان و سازمان نجات  بچه ها

در آغاز خدا جهان را آفرید. او انسان را به عنوان اشرف مخلوقات خویش خلق کرد و زمین را با تمام زیبایی آن در اختیار او گذ اشت  تا در آن کار کند، از آن استفاده کند وشکرگذار وی باشد.خدا هیچ گاه انسان را تنها نگذاشته و حتا در سخت ترین شرایط زندگی نیز با او بوده است.او همیشه انسان های درست را در زمان لازم به مکان لازم فرستاده است تا در کنار انسان های نیازمند بایستند. 

انسان هایی هستند که هزاران کودک پناه جو را در راه سفر خطرناک و ترس آور و مرگ بارشان به سمت اروپا حمایت کرده اند و جان صدها کودک را در این راه نجات داده اند. انسان هایی هستند که با اشک های ما گریه کرده اند و با لبخندهای ما خندیده اند. انسان هایی هستند که به ما نشان دادند و ثابت ساختند که ما در این دنیا تنها نیستیم.کسانی هستند که معنای واقعی رفتار انسانی را می دانند و با هر انسانی مانند یکی از اعضای خانواده خودشان رفتار می کنند.

آری, شبکه حقوق کودکان و سازمان نجات بچه ها، دو سازمانی هستند که تمام کودکان این کمپ آنها را به خاطر محبت و صداقت شان، برای همیشه به یاد خواهند داشت. بچه ها خاطرات آنها را در قلب شان نگاه خواهند داشت و رفتار آنها را الگوی خود در زندگی قرار خواهند داد. نیکی وصداقت ولطف ایشان را در دفتر خاطرات دل خویش نوشتند و در زندگی الگو قرار دادند. 

تیم کارمندان این دو نهاد  به تمام کودکان این کمپ همدیگر پذیری٬محبت به یکدیگر٬صداقت در زندگی٬ وگذشت و بخشش را آموخت. آنها شخصیت ما را محترم داشتند و به ما کمک کردند تا استعدادها و توانایی های پنهان مان را کشف کنیم و در این شرایط سخت مثبت اندیش و فعال باشیم. این دو سازمان با بچه های زیر هیجده سال کار می کنند و عمده ترین فعالیت هایشان شامل این موارد می شود: حمایت قانونی از بچه ها و مطلع ساختن آنها در مورد حق و حقوق شان، فرصت هایی که دارند و مسولیت های شان به عنوان کودک و نوجوان. همکاری با دیگر سازمان های مربوط به کودکان. کمک به بچه های بی سرپرست و تنها برای پیدا کردن سرپناه و مواظبت از آنها.                                                             

آنها همچنین فعالیت های آموزشی  را  برای زندگی روزانه بچه ها ترتیب و اجرا می کنند. هر دو سازمان همچنین، تیم های مخصوص مراقبت از کودکان بیماری دارند، هم کودکانی که مریضی جسمی دارند و آنها که از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.                                      

تیم کارمندان این دو سازمان هر روز ساعت ده صبح کارشان را شروع می کنند و تا ساعت شش بعدازظهر ادامه می دهند و تمرکز آنها بر روی این موضوعات می باشد: آموزش زبان یونانی از طریق بازی کردن، گروه سرود و موسیقی، بازی های مختلفی که باعث تقویت ذهن کودکان می شود. همچنین فعالیت های ورزشی از جمله فوتبال و والیبال و هندبال و بسکتبال هم شامل برنامه ها است. این گروه به بچه ها کمک می کند تا شرایط سخت زندگی را تحمل کنند و امید را در قلب و ذهن شان زنده نگه دارند. 

ما می خواهیم از شبکه حقوق کودکان، سازمان نجات بچه ها و همه کسانی که در سختی های زندگی امروز در کنار ما ایستادند، تشکر کنیم واز آنجا که کودکان امروز، بزرگسالان فردا هستند، ما هرگز محبتی را که آنها به ما دادند فراموش نخواهیم کرد.                                                    

Photo by Migratory Birds Team
Photo by Migratory Birds Team

فاطمه حسینی 

نازیلا غفوری