دستە بندی - سرمقاله

از شکوفه هایی که محو می شوند دفاع کنید …

یک گل در این زمین خاکستری رشد می کند و هر جای زمین که خاکستری باشد آتش، جنگ و بی عدالتی را هم خواهید یافت. هر جا که گل رشد کند، امید، آزادی و عدالت را خواهید یافت. در مقابله با تاریکی و”زمین خاکستری” بیست و...

هر شخصی می تواند باشد . ممکن است شما باشید .

در جلسه افراد زیر سن و بدونه همراه در حین بحث و گفتگو یکی از افراد زیر سن که اخیرا جواب منفی راجب درخواست پناهندگی خود دریافت کرده بود گفت : اگر بعد از رسیدن به سن قانونی خطر اخراج از کشور مرا تهدید کند پس دلیل تحصیل...

حق و حقوق در عمل، نه فقط در گفتار

در این روز، بیستم نوامبر، روز جهانی حقوق کودک را با انتشار شماره‌ای که در دستان شماست، جشن می‌گیریم. با این حال، در این صفحات مقالاتی را خواهید خواند که حقوق همه مردم را تجلیل می کنند. زیرا ما نمی توانیم فراموش کنیم که...