دستە بندی - سرمقاله

هر شخصی می تواند باشد . ممکن است شما باشید .

در جلسه افراد زیر سن و بدونه همراه در حین بحث و گفتگو یکی از افراد زیر سن که اخیرا جواب منفی راجب درخواست پناهندگی خود دریافت کرده بود گفت : اگر بعد از رسیدن به سن قانونی خطر اخراج از کشور مرا تهدید کند پس دلیل تحصیل...

یک تابستان رنگارنگ !

بالاخره، تابستان از راه رسید، و همانطور که میدانید ، خوشبختانه همه چیز آرام آرام به حالت عادی برمی‌گردد. گروهی از مردم به صورت کامل واکسینه شده اند و گروهی دیگر منتظر دریافت واکسن هستند. و البته همیشه افرادی هستند که...

ما اهمیت می دهیم، آرزو می کنیم، امیدواریم!

در ماه آوریل گذشته ما چهارمین سال روزنامه و یک سال از زمان راه اندازی وب سایت (migratorybirds.gr) خود را جشن گرفتیم. با نگاه به گذشته، در این سفر تجربه هایی را که تصور نمی کردیم را مشاهده کردیم. رویاها و اهدافی را که...