دستە بندی - سیاست

تا کی؟

آیلان کوچولو یکی از بسیاری مهاجران کوچک بود که با به خطر انداختن زندگی خود به شکار یک زندگی بهتر آمد. افکار عمومی در سراسر جهان در سال 2015 غرق شدن یک کودک را با غم و اندوه تماشا کرد، ادعا می کرد که شوکه شده است و...

ما سایدو های بیشتری می خواهیم!

چند ماه پیش پرونده درخواست پناهندگی سایدو , شخصی زیر سن قانونی از کشور گینه رد شد و این خبر در دسمبر سال گذشته در شبکه خبر پخش شد . پرونده درخواست او به محض رسیدن به سن قانونی چون دیگر زیر پوشش حمایت اشخاص زیر سن نبود...

مشکلات روزمره در زندگی یک شخص نا-دوگانه

همه ما با تعصب و پیش داوری به جنسیت مرد و زن نگاه میکنیم و همیشه اشخاصی که با هیچکدوم از آن دو جنسیت مطابقت ندارند را نادیده میگیریم . استدلال من این است که وحشیانه ترین تبعیض نژادی عدم اگاهی و بی تفاوتی راجب یک قشر است...