دستە بندی - سیاست

ما سایدو های بیشتری می خواهیم!

چند ماه پیش پرونده درخواست پناهندگی سایدو , شخصی زیر سن قانونی از کشور گینه رد شد و این خبر در دسمبر سال گذشته در شبکه خبر پخش شد . پرونده درخواست او به محض رسیدن به سن قانونی چون دیگر زیر پوشش حمایت اشخاص زیر سن نبود...

صدای شما شنیده می شود .

ما می خواهیم در برخی از تصمیم گیرها که در زندگی ما تاثیر گذار است مشارکت کنیم ولی اغلب صدای ما شنیده نمی شود. جوانان و نوجوانان از سنین 14 الی 34 فرصتی دارند تا راجب نگرانی و چالش های خود در نظرسنجی U-report شرکت کنند...

روزی که اروپا دوباره با خبری از جنگ از خواب بیدار شد

در ۲۳ فوریه، غرب با تهاجم نیروهای روسی به خاک اوکراین بیدار شد. اولین انفجارها در نزدیکی کیف، پایتخت اوکراین رخ داد. هزاران نفر به دنبال سرپناه یا فرار از شهرهای خود هستند در حالی که قدرت های غربی درباره تحریم های روسیه...