ما اهمیت می دهیم، آرزو می کنیم، امیدواریم!

در ماه آوریل گذشته ما چهارمین سال روزنامه و یک سال از زمان راه اندازی وب سایت (migratorybirds.gr) خود را جشن گرفتیم. با نگاه به گذشته، در این سفر تجربه هایی را که تصور نمی کردیم را مشاهده کردیم. رویاها و اهدافی را که تحقق یافته اند را دیدیم. ، دوستی های قوی را  و بزرگتر شدن خانواده “پرندگان مهاجر” را مشاهده کردیم.

با کسب قدرت از این تجربه، آماده به ادامه کار هستیم. به مانند همیشه آنچه را که در اطراف ما اتفاق می افتد مشاهده می کنیم و نگران هستیم ولی امیدمان را از دست نمی دهیم. ما به آنچه اتفاق می افتد اهمیت می دهیم و در مورد آن صحبت میکنیم.

در بیست و یکمین شماره “پرندگان مهاجر”، ما در مورد جنگ و عواقب آن برای افرادی که مجبور به شرکت در آن هستند، می نویسیم و نامه ای به سیارات دیگر ارسال می کنیم تا آنها را به مبارزه با مشکلاتی که ما انسان ها در زمین ایجاد کرده ایم، تشویق کنیم. ما در حال بررسی مورد تیلوس هستیم که از پناهندگی به عنوان یک فرصت برخورد می کند و به همین دلیل در مورد این موضوع با شهردار جزیره صحبت می کنیم. ما همچنین در مورد خشونت فزاینده پلیس می نویسیم که در بعضی موارد  این افزایش خشونت به از دست رفتن زندگی انسانها می انجامد. ما از جوانان دعوت می کنیم تا صدای خود را متحد کنند، در برابر نژادپرستی مقاومت کنند و خواستار برابری و عدالت شوند.

ما کریم انصاری فرد فوتبالیست ایرانی را که در حال حاضر در تیم AEK بازی می کند را می شناسیم و از او می پرسیم که چه کسی را به عنوان بهترین فوتبالیست می شناسد و همچنین از او نظرش را در مورد زنانی که فوتبال بازی می کنند، می پرسیم. ما نگران نقشی که امروز اینترنت  در زندگی ما دارد، هستیم و ما بر اهمیت استفاده دقیق از آن تاکید می کنیم. و ما به آنچه در قطب جنوب اتفاق می افتد آگاهی می یابیم که به نظر می رسد این قطب در حال تبدیل شدن به حوزه جدید ادعاهای بین المللی است. ما دو صفحه را به شعرهایی که برای بیان احساسات و نگرانی های خود سروده ایم اختصاص می دهیم، در حالی که در صفحه آخر شماره روزنامه افکار و تصاویر مربوط به موضوع قاچاق انسان را ارائه می دهیم.

ما همچنان به آرزوهای خودمان ادامه می دهیم و در تلاش برای جهانی بهتر هستیم و روزنامه ما همیشه یکی از راه های مبارزه برای آن خواهد بود!

پرندگان مهاجر