smart

نامه ای به سرزمین های دیگر

جولای 2020

ما افرادی هستیم که در اردوگاه پناهجویان موریا، در لسبوس، یونان زندگی می‌کنیم. ما می خواهیم به شما بگوییم که مانند مردم ساکن در روی کره زمین رفتار نکنید. از روی دادن این اتفاق روی سیاره تان جلوگیری کنید.

آلوده به انواع مشکلاتی که مردم موریا با آن روبرو هستند، نشوید. اجازه ندهید مرزهای بین کشور های شما مردم را جدا کند.اجازه ندهید ساکنان شما از سختی هایی که ما متحمل می شویم ،رنج ببرند. اجازه ندهید که خودخواهی، منافع شخصی و قدرت باعث کشته شدن کودکان بی گناه شود. اجازه ندهید برخی از کشورها با فروش سلاحها سود ببرند تا بتوانند باعث ایجاد جنگ در کشورهای شوند.

سپتامبر 2020

ما افراد همان اردوگاه مهاجرین هستیم که چندی پیش نامه ای برای شما ارسال کرده بودیم. ما می خواستیم به شما اطلاع دهیم که دیگر موریا نداریم. ما حتی همان خیمه یا حتی چند متر جای برای خوابیدن را هم نداریم.

اجازه ندهید که این اتفاق برای هر کشوری بیفتد، حتی اگر از خود شما هم نباشد. اجازه ندهید که هیچ مشکل یا حادثه ای در کشور شما آن را به مکانی مانند موریا تبدیل کند. اجازه ندهید که کودکان و زنان در گورستان ها بخوابند ،چرا که آنها مهاجر هستند. اجازه ندهید مرز بین کشور ها باعث شود که شما مرزهای انسانیت را فراموش کنید .حتی اگر شما انسان نیستید و موجود زنده دیگری هستید، به دلیل مرزها رفتار غیراخلاقی نداشته باشید. اجازه ندهید آرزوی خوابیدن یک کودک ۴ ساله در خانه فقط در حد یک آرزو بماند. اگر احساس می‌کنید که روزی فرزندان کشور شما منتظر آمدن صلح خواهند بود، پس شما در یک وضیعت خطرناک هستید، درست مثل وضیعتی که ما در کشورمان بودیم.

چند شب پیش موریا در یک آتش سوزی از بین رفت و همه ۱۳۰۰۰ نفری که در آنجا زندگی می کردند به خیابان ها و جنگل های جزیره آواره شدند. تصور این که زنان و کودکان در دو طرف جاده می خوابند دردناک است. شاید وقتی شما این نامه را می خوانید زمین نابود شده باشد ، پس مراقب باشید .از انجام کارهایی که در روی زمین و در سراسر جهان انجام داده ایم ، در سیاره تان خود داری کنید و آن را از بین نبرید.

پناهندگان موریا

محبوبه ابراهیمی

Add comment