تابستان در کنگو: طبیعتی که مانند آن را قبلاً هرگز ندیده اید

من در مورد تابستان بدون آوردن سرزمین خودم کنگو به ذهنم ، نمیتوانم فکر کنم. جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری در آفریقای مرکزی و بزرگترین کشور در منطقه جنوب صحرای آفریقا است.

کنگو به عنوان یکی از زیباترین کشور های توریستی شناخته شده است. این کشور به شما لذت دیدن و امکان شناختن طبیعتی را ارائه می‌دهد که قبلاً هرگز ندیده اید. دریا های آبی رنگ و کوه هایی که دارد که هرکسی می‌خواهد از آن بالا رود، تا بتواند عکس بگیرد و آن ها را به عنوان یادگاری نگه دارد.

وقتی تابستان فرا می‌رسد، کشور حتی زیباتر است. در این دوره زمانی گل ها رشد می‌کنند و در عین حال طبیعت مرطوب تر و گرم تر می‌شود. دمای هوا حدود ۳۰ درجه سانتیگراد است، دمایی که مردم کنگو آن را عادی می‌دانند.

در این دوره زمانی، ما از فرصت استفاده می‌کنیم تا به دریا برویم، تا در آبی خوب و خنک شنا کنیم. ما همچنین با آفتاب گرفتن از پوست خود مراقبت می‌کنیم.

در مورد غذا، ما غذاهایی مشابه با دیگر فصل های سال می‌خوریم. چیزی که شاید متفاوت است، این است که ما نوشیدنی های زیادی مصرف می کنیم، مانند Nsamba (نسانبا) و Kisangua (کیسانگوا)، که با ریشه های طبیعی و آب تهیه شده اند.

از نظر لباس پوشیدن، ما نحوه لباس پوشیدمان را تغییر می‌دهیم. از پوشیدن لباس های سنگین و بلند به سمت لباس های سبک تر و کوتاه تر می‌رویم.

برای آن هایی که به بازدید کردن از کنگو در تابستان فکر می‌کنند، دو مکان دیدنی فوق العاده می‌شناسم که پیشنهاد کنم:

دریاچه کیوو: یک زیبایی از طبیعت، این دریاچه در استان کیوو واقع شده است. یک منظره بسیار زیبا دارد و مکان خوبی برای شناختن و سیاحت کردن است.

پارک ملی ویرونگا: مانند همه ی پارک های طبیعی، ویرونگا گیاهان متنوع محلی دارد که می‌توانید آن ها را تحسین کنید ، اما به دلیل چیزهای خاص تر معروف است‌. در این پارک ملی بزرگ گوریل ها که در آن زندگی می‌کنند خیلی دوستانه رفتار می‌کنند و ارتباط خیلی قویی دارند، ارتباطی که هرگز تصورش را نکرده اید.

این ها انتخاب هایی هستند که بازدیدکنندگان و همچنین مردم محلی وقتی در حال گذران تابستان در کشور من هستند، انجام میدهند. مردم از طبیعت واقعاً زیبایی که کنگو دارد لذت می‌برند.

استیفان کیمبنی

Add comment