دستە بندی - شهرها

Migratory Birds, The Acropolis Museum

قدم زدن در تاریخ !

درماه دسامبر گذشته یک روز بارانی زیبا تیم پرندگان مهاجر برای بازدید به موزه آکروپلیس رفت . این بازدید از همان بدو ورود برای تمام اعضای تیم جالب بود . فضایی بسیار بزرگ و بازدید کنندگانی از تمام اقصی نقاط دنیا را می...

حرکت ها در تابستان

این تابستان هست، به دنبال باد خنک بیتابانه مانند کودکی که به دنبال مادرش است. لباس های نخی که جای لباس های سنگین و پشمی را میگیرد. در کوچه پس کوچه های شلوغ اتن، سریع تر حرکت میکنید تا سایه پیدا کنید و برای چند لحضه...

تابستانی غیرمنتظره و عالی دور از کشور من

تابستان یکی از زیباترین فصل ها برای من است و هر سال نمیتوانم برای فرا رسیدن آن صبر کنم. بعد از یکسال تمام درس خواندن، بالاخره وقت خوش گذرانی با دوستان و خانواده رسیده است! تابستان برای من همه اش تفریح و سرگرمی است. هر...