دیوار سبز بزرگ : مانعی در برابر تغییرات آب و هوا

طبق آخرین آمار سازمان ملل متحد آفریقا دومین قاره پر جمعیت بعد از قاره آسیا شناخته شده و جمعیت آن به 1.39 میلیارد نفر رسیده است . این معادل 16,72 درصد کل جمعیت جهان میباشد . و همچنان به صورت قابل توجهی سریعتر از هر قاره ای دیگر در جهان رو به رشد است .اما این قاره با چالشهای زیادی مانند خشکسالی و بیابان زایی درگیر میباشد .

بیابان زایی به فرشایش زمین بابت موقعیت آب و هوایی و بحران های خشکسالی گفته میشود . نگرانی فقط راجب خشکسالی نیست بلکه راجب سرعت فزاینده این اتفاق است . اتفاقی که معمولا باید در 30 سال رخ میداد اکنون در یکسال رخ میدهد . نه تنها به خاطر چرخه اب و هوایی در صحرا بلکه به دلیل عملکردهای انسانها هم میباشد . در صد سال گذشته صحرا 10 درصد رشد کرده است .

اتحادیه افریقا در تلاش برای بازگرداندن چشم انداز تخریب شده این قاره و بهبود میلیون ها زندگی در منطقه ساحل در سال 2017 ابتکار دیوار سبز را به رهبری گرفت . این پروژه کشیدن « دیواری سبز » توسط درختان به مسافت 16 کیلو متر در 7000 کیلومتر از سنگال تا جیبوتی کاشته می شود . این یک مانع می باشد در برابر تغییراتی که آب و هوا در حال ایجاد در منطقه ساحل است میشود . و پس از اجرا این پروژه بزرگترین و یکی از شگفتی های جهان خواهد شد .

هزینه برآورد شده برای این ساختار بزرگ تقریبا 8 بیلیون دلار ارزیابی شده است . ممکن است این هزینه بسیار زیاد به نظر بیاید ولی اگر تعغییر زندگی میلیون ها نفر در آفریقا که با مشکلات تعغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم میکنند را در نظر بگیریم این هزینه کمی هم میباشد . انتظار میرود این پرژه در سال 2030 به پایان برسد .

در زمانی که این پروژه به پایان برسد نه اینکه فقط از گسترش بیابان زایی جلوگیری میکند بلکه مقدار CO2 که جذب میکند نیز مزایای زیادی دارد .

این پروژه نمی تواند به تنهایی این منطقه را نجات دهد بلکه مناطق مختلفی در دنیا وجود دارند که با بحرانهای مشابهی مواجه هستند . ما به عنوان یک انسان باید بیشتر مراقب محیط زیست و تعغییرات آب و هوایی باشیم .

Add comment