Artwork by Mahbube Ebrahimi

چگونه توقف خوردن گوشت، برای حیوانات عادلانه است

در ابتدا نمی دانستم گیاه خوار یا وگان بودن به چه معناست. فکر می کردم به سلامتی ما ارتباط دارد. اما بیشتر از آن است! این عادتی، فراتر از آنچه می خوریم است. مربوط به حیوانات است، با خوردن موجودی که رنج زیادی کشیده است. اما به هر محصولی دیگر مانند لباس که در زندگی روزمره خود استفاده می کنید نیز مربوط می شود.

با این حال، من فکر می کردم که سبزیجات هم حیات دارند، پس چرا باید آنها را مصرف کنم؟ اما تفاوت این است که حیوانات مغز دارند و رنج می برند – سبزیجات اینطور نیستند. خوردن حیوانات منصفانه نیست، فقط به این دلیل که ما انسان هستیم و قدرت گرفتن چنین تصمیماتی را داریم. شاید در گذشته به عنوان یک گونه با خوردن حیوانات زنده می ماندیم. ولی این موضوع برای خیلی سال پیش بود. و امروزه واقعاً نیازی به پیروی از آن رویه نداریم.

پس گیاهخوار Vegetarian-کسی است که گوشت (گوشت قرمز، مرغ، غذاهای دریایی و گوشت هیچ حیوانی) نمی خورد. – Veganوگان کسی است که گوشت و همچنین هر فرآورده حیوانی مانند شیر، تخم مرغ، عسل یا هر محصول دیگری که از حیوانات تهیه می شود، نمی خورد. بین وگان بودن و گیاهخوار بودن تفاوت زیادی وجود دارد. اما هر دوی این رژیم ها شیوه های سالمی هستند.

و ممکن است بپرسید اگر محصولاتی مانند شیر یا عسل مصرف نکنیم چه بخوریم؟ محصولات دیگری مشابه عسل یا شیر وجود دارند که با سبزیجات تولید می شوند.

بنابراین، اگر حیوانات را دوست دارید و فکر می کنید نباید مورد استثمار و کشتن قرار گیرند، شاید به فکر گیاهخوار شدن یا وگان شدن باشید و از خرید گوشت دست بردارید. البته ابتدا باید بیشتر در مورد آن جستجو کنید!

آرزو میکنم روزی همه حیوانات در امان باشند!

محبوبه ابراهیمی

Add comment