hoto-by-Zahra-Omrani.

بخاطر صلح 

اسم کتاب‌ _ کودک سرباز و دریا
اسم نویسنده_رورفول ویلیر

من این کتاب رو خواندم و برای من بسیار جالب بود و خواستم که این کتاب رو به شما هم معرفی کنم . دلیل این که من می خواهم این کتاب رو معرفی کنم  این بود که فکر کردم همه ما با جنگ اشنایی داریم و خیلی خوب این موضوعات را درک می کنیم .

این کتاب ،داستان  فرانسه در جنگ جهانی دوم است که به اشغال ارتش آلمان نازی در می آید  .در یکی از دهکده های فرانسه پسرکی دوازده ساله که همچون مردم دیگر به علت از دست رفتن آزادی دلگیر و افسرده است به این فکر می افتد که با جمع کردن دوستانش ،شانه به شانه  یکدیگر بر علیه سربازان آلمانی بجنگند. عشق او به میهن صلح و آزادی باعث می شود که به یاری دوستانش، برادر و خواهری شجاع در ماجرایی بزرگ و خطر ناک وارد شوند. پس از جنگ اگرچه مردم پیروز می شوند اما پسرک که اکنون نوجوانی رشد یافته است خوب میداند که مبارزه ی  بزرگتری در پیش است .(مبارزه برای صلح ) 

 در طول ماجراها و درگیری هایی این مبارزه ،پسرک با سربازی آلمانی که خود چندین فرزند دارد و مخالف جنگ است اشنا می شود و رابطه عاطفی و انسانی عمیقی بین آن دو به وجود می اید . رابطه ای که مهربانی و لطف خاصی به این اثر بخشیده است. قسمتی که در این کتاب خیلی دوست داشتم مکالمه بین سرباز آلمانی و( پی ایر) شخصیت اصلی کتاب بود و همچنین اسم کتاب‌ هم از همان قسمت انتخاب شده است.

آنچه که درباره این کتاب خیلی مهم است،این است که  برای نوجوانان همچنین سنین پایین تر به نظر من جذابیت بیشتری را می‌تواند به همراه داشته باشد.و به نظرم کسانی  که این کتاب را خوانده اند، بهتر می توانند گفته های مرا درک کنند.

از نگاه من ، انسانها با نخواندن کتاب ها ،یک دنیا و یک زندگی  دیگر را از خودشان دریغ می‌کنند . بیایید بیشتر زندگی کنید . 

زهرا عمرانی 

Young Journalists

Add comment