Photo by Anwar Ghoubari

پناهندگان در یونان : LOL

من هیچ پناهنده ای را به عنوان پناهنده سفید و یا سیاه و یا پناهنده عرب و یا هر چیز دیگری که بین مردم فرق بگذارد را قبول ندارم و همه را به چشم یک انسان می بینم . وقتی کسی مرا ٍ پناهنده ٍ صدا می زنند میخندم چون برای من معنای ٍ بازمانده ٍ را دارد .

در مکان های مختلف دنیا جنگ و جنایت وجود دارد و این باعث می شود مردم به طرز تحقیرآمیزی که در یونان شاهد آن هستیم برای نجات جان خود پناهنده شوند . این احتمال دارد برای هر شخصی اتفاق بیفتد .

چه کسی میتوانست جنگ اوکران و روسیه را تصور کند . حتی این اتفاق در اروپا که مکانی با اعتبار و خوب نیز شمرده

می شود اتفاق افتاد و این واقعه تا آنجا که در رسانه ها هم دیدیم باعث شد مردم مجبور شوند به کشورهای همسایه فرار کنند و دقیقا به همین دلیل هست که مردم مجبور به مهاجرت می شوند و برخی از والدین برای نجات جان فرزندان خود مجبور هستند آنها را به کشوران دیگر بفرستند .

من فکر میکنم این اتفاق باید سبب عوض شدن طرز فکر اروپایی ها شود که میگویند پناهندگان ( خراب کار ) آفرقایی و عرب به دنبال سرخوشی و آسایش به اروپا مهاجرت می کنند .

هیچکس کشور خود را برای سرخوشی ترک نمیکند . این برای من بسیار آزار دهنده است که شاهد باشم بیشتر از 85 درصد مردمانه کشور پاکستان که در میان آنها خانواده و افراد زیر سن هم هستند به دلیل نامشخص و با در نظر نگرفتن اینکه این کشور در جنگ به سر میبرد و به دلیل تعغییرات آب و هوایی وضعیت خوبی ندارد دیپورت شوند . بعضی موقها حتی یک دلیل کوچک هم میتواند برای پناهندگی کافی باشد .

چرا معمولا اعراب را جنایتکار می نامد ؟ این پیش داوری نباید دلیل دیپورت کردن یا نکردن آنها باشد و باعث شود خیلی از پناهندگان به دلیل گرفتن جواب مثبت درخواست پناهندگی مجبور به گفتن داستان های دروغ شوند .

موضوع نژادپرستی به کنار ! در حال حاضر که اوکراین در جنگ به سر می برد اشخاصی در رسانه ها می گویند ،، بیایید برادران اوکراینی خود را نجات دهیم ،، اگر این عملکرد درست برنامه ریزی نشود می تواند باعث بی عدالتی در میان پناهجویان شود و حق پناهجویان از کشورهای دیگر پای مال شود و حتی خدمات و محل سکونت برای دیگر پناهندگان که شامل مادارن مجرد نیز میشود هم قطع شود . برای مثال : این راه حل درستی نیست که برای فراهم کردن محل زندگی در هتل ها و خوابگاه ها پناهندگان دیگر را که شامل خانواده ها و زیر سن ها نیز می شود را به کمپ ها که وضعیت وحشتناکی برای زندگی دارند بفرستند .

حتی تصور اینکه این تعبیض نژادی ما بین کشورها چقدر میتواند از نظر روحی روانی به اشخاصی که حتی درخواستی غیر از تسکین پیدا کردن و به دست آوردن توانمندی خود هستند تاثیر بد بگذارد .

من برای عدالت می ایستم . امیدوار و آرزومندم یک روز وقتی راجب بازماندگان صحبت میکنیم اصطلاحاتی مثل «پناهنده» «پناهجو» «مهاجر» را پاک کرده و به همبستگی انسانها فکر کنیم .

فابیولا مانتی

Add comment