دستە بندی - نظرات

هنوز در لبه تاریکی به سر می برم

مبارزه برای برابری بین ملت ها یکی از کنایه های اوایل قرن بیست و یکم می باشد که در حال رشد است ما شاهد عملکردهای خوبی بودیم تا اینکه با یک (( جا به جایی غلط )) و ویرانگر که در واقع نشانگر تعبیری اشتباه از برابری است...

محصولات قاعدگی ماهانه ضروری هستند، لوکس نیستند

محصولات قاعدگی ماهانه ضروری هستند، لوکس نیستند ندا یعقوبی مارس ۲۰۲۰ بود، یک روز سه شنبه سر کلاس درس داشتم و ناگهان پریود شدم! به حمام رفتم، چون یک مکان عمومی بود، پد قاعدگی نداشتند. آن روز نمی دانستم که قرار است پریود...

چرا بسیاری از کودکان هنوز از حقوق اولیه خود محروم هستند؟

دوران کودکی دوره ای از زندگی انسان است که باید با معصومیت، عشق، حقیقت و آرامش همراه شود. همه این چیزها به طور”طبیعی” در درون کودک است. کودکان توانایی یادگیری بسیاری از چیزها را دارند که بر رفتار آینده و کل...