Artwork by Alexandra Cosovan

مشکلات روزمره در زندگی یک شخص نا-دوگانه

همه ما با تعصب و پیش داوری به جنسیت مرد و زن نگاه میکنیم و همیشه اشخاصی که با هیچکدوم از آن دو جنسیت مطابقت ندارند را نادیده میگیریم . استدلال من این است که وحشیانه ترین تبعیض نژادی عدم اگاهی و بی تفاوتی راجب یک قشر است . به همین دلیل از یکی از دوستانم که در حال حاضر نام خود رو میشل مینامد برای به دست اوردن اطلاعات بیشتر راجب مشکلات و چالشهایی که اشخاص نا-دوگانه در حال حاضر در جامعه دارند بحث و گفتگو داشتم .

نا-دوگانه یک اصطلاح است که برای اشخاصی که خود را زیر مجمعومه «زن یا مرد » نمیدانند استفاده می شود . در حال حاضر اشخاصی را که حتی فقط بخشی از مشخصات نا-دوگانه را دارا باشند نیز نا-دوگانه گفته می شود که آن هم در واقع دور ریخته آن قشر محسوب میشود . در حال حاضر میشل بیشتر از شش ماه است که نا-دوگانه شناخته شده و آماده اطلاع رسانی راجب هویت جنسی خود می باشد.

«به نظر من » چیزی که هنوز مردم متوجه آن نشده اند این است که گرایش جنسی آنها میتواند با جنسیتی که با آن دنیا آمده اند متفاوت باشد . مردم فقط سیاه یا سفید نیستند ما نباید اجازه بدهیم ما را زیر میکروسکوب گذاشته و با در نظر گرفتن جنسیت ما هویت ما را نیز مشخص کنند . چیزی که مرا میترساند فقط فرق گذاشتن نیست که همه روزه با آن درگیر هستیم و یا کمبود اطلاعات و چگونگیه نمایش دادن ما بلکه سو تفاهم هایی که راجب معنی نا-دوگانه به دلیل نداشتن اطلاعات درست پیش میاید میباشد .

بدونه آنکه متوجه شویم مسیربحث اصلی ما به سمت اطلاعات غلطی که اکنون در حال پخش است کشیده شد . اول از همه نشانگر جنسیت بستگی به ویژگی های بیولوژیکی و خلق و خوی آن شخص دارد نه فقط طبقه بندی شده بین ( زن یا مرد ) و جنسیت که با آن به دنیا آمده ایم ربطی به گرایش جنسی ما ندارد . گرایش جنسی بخش بزرگی از حس خود آن فرد است در حالیکه هویت جنسی هویتی است که ما با آن به دنیا آمده ایم در واقع هر دو شخصیتی هستند که با هم هیچ ارتباطی ندارند .

اولین سوال من این بود که چگونه میتوانیم تشخیص دهیم که یک شخص نا- دوگانه هست یا نه، در جواب گفت: من معتقد هستم روند برای هر شخصی متفاوت میباشد . برای مثال اشخاصی احساس میکنند که در بدن اشتباهی به دنیا آمده اند که اینطور نیست و در ادامه اضافه کرد, گرایش جنسی من راهی برای بیان اختلاف نظر من با کل نظام جنسیت است .

سپس به این سوال رسیدیم که , آیا بعد از گفتن جنسیت خود به دیگران تعقیراتی در برخورد آنها می بینند یا خیر ؟ همیشه با نظرات و واکنش های منفی روبرو میشوم . در واقع بیششتر اوقات مردم از تعقیرات پا پس میکشند ولی در واقع تعقیرات اجتناب ناپزیر است و روند ترقی میباشد . با در نظر گرفتن همه آینا من به شدت معتقد هستم جنسیت نمیتواند یک نظریه باشد.

بعد از آن ما راجب تصورات غلط مردم بحث کردیم . بسیاری در واقع نا-دوگانه را یک روند دم دمی میدانند و هر دو ما بسیاری از اشخاص را میشناسیم که دلیل نا-دوگانه بودن را داشتن وقت اضافه زیاد میدانند . اشخاصی هم هستند که از به زبان آوردن کلمه نا-دوگانه اجتناب میکنند چون به نظر آنها شخص مورد نظر نا-دوگانه به نظر نمی رسد . ما نباید جنسیت کسی را نسبت به باورهای شخصی خود و یا طرز پوشیدن لباس گروه بندی کنیم . در آخر داستان همه این موضوعات صلیقه ای می باشد .

پیام هایی که من از این بحث گرفتم این بود ،احترام گذاشتن و پذیرفتن دیگران نباید با در نظر گرفتن نظرات شخصی خود از یک فرد «عادی » باشد .مردم نباید با دیدگاه خشصی خود اصول جنسیت را قضاوت کنند .

الکساندا کوسووان

Add comment