چه زمانی این کارت ، به جواز کشتن تغییر کرد؟

پلیس به معنای نمادی از حفظ صلح و امنیت است. که خوب، در طی این سال ها تغییر کرده است. نه تنها در اطراف آنها احساس امنیت نمی کنیم، بلکه احساس ترس نیز همراه آنها وجود دارد.

با توجه به نقشه برداری از تاریخ خشونت پلیس در ایالات متحده آمریکا ۱،۱۲۷ نفر در سال ۲۰۲۰ توسط پلیس جان خود را از دست دادند و بیشتر قربانیان افراد رنگین پوست بودند. به طور دقیق تر، ۷۲٪ از کشته شدگان غیر قانونی سیاه پوستان بودند، با وجود این واقیعت که آنها فقط ۱۳٪ از جمعیت ایالات متحده هستند. ۱۵٪ آنها اسپانیایی تبار، ۱٪ آمریکایی بومی ۲٪ آسیایی/جزیره اقیانوس آرام، ۳۱٪ سفید پوستان و ۴٪ ناشناخته مانده اند. آنها با خشونت پلیس رو برو شدند و زندگی های خود را ناعادلانه از دست داده اند. می توانستند جلوی بیشتر این مرگ و میرها را بگیرند، اما این کار را نکردند. اکثریت افرادی که توسط پلیس کشته شدند غیر مسلح بودند. بدتر اینکه۹۸.۳٪ قتل هایی که توسط پلیس از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است منجر به اتهام افسران به جرم نشده است.

ضمناً، در اروپا خشونت پلیس نیز یک واقیعت است. حوادثی که در چند کشور اروپایی از جمله یونان رخ میدهد. در یونان مردم چندین بار شاهد خشونت پلیس بوده اند و برخی از حوادث توسط دوربین ثبت شده است. مردم به دلیل نپوشیدن ماسک صورت توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرقتند، به دلیل شرکت در اعتراضات جریمه شدند و در بدترین حال جان خود را از دست دادند. درسال ۲۰۰۸ یک پسر ۱۵ ساله در آتن توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. در ۶ دسامبر سال ۲۰۲۰ در سالگرد مرگ آن پسر، پلیس به سمت معترضین گاز اشک آور پرتاب کرد و گلهایی را که مردم برای یاد بود آن پسر آورده بودند از بین برد.

آنچه من سعی دارم در باره آن بگویم این است که ۱،۱۲۷ نفر فقط عدد نیست. ما در مورد ۱،۱۲۷ زندگی باارزش و آرزوهای آنها صحبت می کنیم و همه آنها مهم هستند. ما شاهد داریم ،ما مدارک داریم اما هنوز هم سکوت کرده ایم و ما نتوانسته ایم عدالت را به آنها را بدهیم.

این مقاله در شماره ی ۲۱# روز نامه “پرنده گان” منتشر شده است که در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۱ به عنوان ضمیمه با روزنامه ” افیمریدا تن سینتاکتن ” (روزنامه سردبیران) منتشر شد.

ندا یعقوبی